Obchodní korporace

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby pro klienty, kteří jsou obchodními společnostmi, družstvy, spolky, nadacemi či jinými právnickými osobami, a to nejen ve formě založení a správy. V našem týmu se specializujeme rovněž na tvorbu řádných všeobecných obchodních podmínek na míru pro každého klienta, které mohou v mnoha případech být jazýčkem na vahách při jakémkoli obchodněprávním sporu.

Mnoha obchodním korporacím poskytujeme dlouhodobě právní poradenství nejen při běžných obchodních transakcích. Ve spolupráci s auditory a daňovými poradci zajišťujeme rovněž veškeré kroky při přeměně obchodních korporací, fůzích a akvizicích, a to nejen v rámci České republiky.