Obchodní závazkové právo

Našim klientům nabízíme sepsání, revizi, vyjednávání či navržení vhodné smluvní dokumentace za účelem realizování jejich záměru v oblasti obchodního práva s možností zvolení realizace mimosoudního řešení sporů v rámci rozhodčího řízení zajišťovaného společností Rozhodci ČR s.r.o., případně dalšími rozhodčími tribunály, a to jak tuzemskými, tak mezinárodními.

Vypracování řádné smluvní dokumentace je zcela zásadní pro korektní nastavení jakéhokoli obchodně právního vztahu, stejně tak i pro případný vznik sporu, který nelze nikdy do budoucna vyloučit. V rámci poskytovaných právních služeb je tak nutné vždy řádně prodiskutovat veškerá úskalí, které s sebou obchodně závazkové vztahy přinášejí a nastavit je k užitku klienta.