Soudní spory a rozhodčí řízení

Zastupujeme klienty ve sporech před soudy, před rozhodci či v rámci mimosoudních jednání ve věcech ochrany jejich subjektivních práv a zájmů. Poskytujeme právní poradenství v rámci volby nejvhodnějšího možného postupu, a to včetně doporučení k realizaci konkrétních úkonů s co největší eliminací rizika. Naším cílem není jen samotné poskytování právních služeb, nýbrž vždy zohledňujeme i ekonomickou stránku věci, aby byl výsledek pro klienta příznivý ve všech směrech.