Kontakt

Doporučujeme obrátit se na nás telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, přičemž po úvodním sdělení, o jakou záležitost se jedná, jsme připraveni s Vámi v závislosti na časových možnostech a na základě urgentnosti věci sjednat schůzku u nás v kanceláři nebo na jiném místě, dle Vašeho přání.

Budeme potěšeni komunikovat s Vámi jakoukoliv z níže uvedených cest nebo prostřednictvím naší online poradny. Dovolujeme si však upozornit na skutečnost, že tato úvodní komunikace nezakládá vztah klient-advokát ve smyslu zákona o advokacii. Pokud nejste v současné době ještě klientem kanceláře MAREK & STANOVSKÝ v.o.s., nedokládejte prosím k této úvodní komunikaci žádné informace či podklady, které by mohly být považovány za důvěrné, pokud k tomu nejste vyzváni. Před tím než bude založen vztah klient-advokát na základě Smlouvy o poskytování právních služeb a bude podepsána příslušná plná moc, není žádná z přiložených informací chráněna povinností mlčenlivosti advokáta.

MAREK & STANOVSKÝ v.o.s.
advokátní kancelář
Na Hutích 661/9
160 00 Praha

V případě cesty MHD je možno využít zastávku metra A, Dejvická popř. Hradčanská. V případě, že se dostavíte osobním automobilem je možno parkovat v okolí kanceláře, využít hlídané parkoviště v ul. Verdunská, které je vzdáleno pouze 2 minuty pěší chůze. V případě rezervace předem je možno využít rovněž parkovací místo, které je pro kancelář vyhrazeno.

IČ: 02959348
DIČ: CZ 02959348
Telefon: + 420 222 364 635
E-mail: office@ms-ak.cz
Číslo účtu: 210 981 9924 / 2700, UniCredit Bank
Datová schránka: qaph9ym
Web: www.ms-ak.cz

 

MAREK & STANOVSKÝ v.o.s., je obchodní korporací založenou dle českého právního řádu, se sídlem v Praze 6 Dejvicích, Na Hutích 661/9, PSČ: 160 00, zapsaná u obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu A, pod vložkou 76610.

Upozornění: Dovolujeme si zdvořile upozornit, že pokud je e-mail zaslán ve formě tzv. prostého e-mailu bez elektronického podpisu, a jeho doručení Vám do tří pracovních dnů nebude potvrzeno, takový e-mail nám nebyl doručen, případně byl vyhodnocen jako nevyžádaný email, u něhož je pochybnost o původu odesílatele. V takovém případě prosím použijte jiný způsob doručování, například písemnou formu, nebo zavolejte na shora uvedené telefonní číslo za účelem dohody na postupu při doručování. Děkujeme za pochopení.