Právní služby

Právní služby poskytujeme v oblasti soukromého i veřejného práva týkajícího se domácích i mezinárodních obchodních transakcí, korporátního práva, práva zábavního průmyslu, práva duševního vlastnictví, daňového práva, práva nemovitostí, práva bydlení a v dalších záležitostech. Jsme však s to poskytnout právní poradenství a zastoupení i v jiných oblastech práva, a to na základě individuální dohody s klientem a po seznámení se s jeho případem.

Zastáváme vizi konzistentního poskytování právních služeb a právního poradenství na trvale excelentní úrovni, které pomáhá našim českým i přeshraničním klientům při jejich podnikatelských i nepodnikatelských aktivitách. Našimi hodnotami jsou kvalita, vztah s klientem, důvěra, kolegialita, integrita a obětavost. Vážíme si našich vztahů s klienty a neúnavně pracujeme na jejich posílení, přičemž vždy respektujme jejich zájmy a cíle. Naše hodnoty nejsou pouze slova na papíře, nýbrž naše životní přesvědčení.

Naším cílem je naprostá důvěra a diskrétnost týkající se všech záležitostí klienta, a proto zásadně nezveřejňujeme jména, ani jiné podrobnosti o klientech, pokud si to klienti sami nepřejí. Za naši kancelář mluví práce a naše dobré jméno, k jehož šíření nevyužíváme jmen a úspěchů našich klientů bez jejich výslovného pokynu.

Nabízíme široké pokrytí právních služeb na území celé České republiky, a to jak osobně, tak v případě zájmu klienta prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří, které se nacházejí ve všech velkých městech v České republice. V případě potřeby jsme však s to zajistit v rámci našich kontaktů rovněž právní poradenství a zastoupení v zahraničí. S ohledem na skutečnost, že vždy garantujeme nejvyšší kvalitu naší práce, jsou našimi spolupracovníky výhradně osoby a maximální důvěryhodností a s vynikající profesionální reputací.

Poskytování právních služeb vyžaduje absolutní důvěru mezi advokátem a klientem, a proto poskytujeme právní služby vždy pouze na základě předchozí osobní dohody za předem sjednanou odměnu.

Naši klienti si nás vybírají pro vysokou odbornost, dynamičnost a flexibilitu v rámci navržení finálního právního řešení případu dle jejich požadavků s důrazem na vyjádřená přání. Klademe nejvyšší důraz na individuální zájmy klienta, zaměření se na detail, týmovou spolupráci a osobní vklad každého jednotlivého právníka.

V případě potřeby jsme schopni poskytnout profesionální právní služby rovněž v anglickém jazyce, přičemž jsme s to zajistit k právním službám související servis, který naši klienti mohou potřebovat, jako jsou překladatelské a tlumočnické služby, služby daňových poradců a účetních, notářské služby či služby rozhodců.

Jsme si vědomi skutečnosti, že naše práce nám dává možnosti, které nemají všichni. Proto se jakožto advokátní kancelář snažíme vracet alespoň část toho, čím jsme byli jakožto právníci obdarováni. V případech, které to svou povahou vyžadují, a to buďto pro klienta, kterému se nikoliv vlastní vinou stala nespravedlnost či v důsledku posílení synergií v projektech, které mají obecně prospěšný význam, poskytujeme právní služby rovněž pro bono.