O nás

Naši advokáti jsou vybaveni mimořádnou právní erudicí k řešení Vašich právních záležitostí, přičemž neustále pracují na tom, aby vždy v předstihu disponovali veškerými aktuálními informacemi z oblasti připravované legislativy, neboť pro vybudování dlouhodobých obchodních, ale i přátelských vztahů s klienty, jež budou založeny na oboustranné důvěře, je nezbytné poskytovat právní služby vždy s maximální profesionalitou a nasazením. To se v konečném důsledku projeví na spokojenosti klienta a dobrém jménu advokáta.

Naši advokáti mluví českým a anglickým jazykem, přičemž mají pasivní znalost jazyka německého. Zakládající partneři advokátní kanceláře jsou rovněž činní v oblasti vystupování na odborných právnických konferencích a v rámci školení veřejnosti především v otázkách týkajících se nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
 

Partneři kanceláře

Mgr. Tomáš Marek

Advokát, je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře MAREK & STANOVSKÝ v.o.s., přičemž ve své praxi se zaměřuje především na právo právnických osob, zábavní průmysl, ochranu osobnosti, ochranu osobních údajů, autorské právo, licenční smlouvy, ochranné známky a další odvětví práva duševního vlastnictví, a rovněž na obecné právo smluvní. Mgr. Tomáš Marek absolvoval magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, přičemž v současné době se věnuje rovněž studiu postgraduálnímu, v němž se specializuje na ochranu soukromí. Absolvoval mimo jiné studia na University of Wolverhampton, University of San Diego a University of Silesia v Katowicích a odborné stáže v METIDA Law Firm of Reda Zaboliene ve Vilniusu se zaměřením na právo duševního vlastnictví a v Butzel Long Law Firm v Detroitu se zaměřením na právo korporátní, soutěžní a mediální.

Mgr. Tomáš Marek dále aktivně publikuje v odborných právnických periodicích, přičemž je spoluautorem monografie Řešení bagatelních deliktů (Leges, 2014).

Mgr. Tomáš Marek je členem České advokátní komory, Unie obhájců ČR a České společnosti pro evropské a srovnávací právo.

Významnější profesní úspěchy

 • byl členem týmu specializujícího se na obchodní spory v řádu stovek milionů CZ
 • úspěšně zastupoval klienty ve věci střetu zájmů v řádu desítek milionů CZK;
 • úspěšně vedl spory z ochranných známek;
 • sepsal smlouvy zajišťující komplexní fungování obchodních korporací;
 • úspěšně vedl správní řízení týkající se přestupků, tzv. vybodování a v další sporné agendě.

Mgr. Ing. Zdeněk Stanovský

Advokát, je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře MAREK & STANOVSKÝ v.o.s., přičemž ve své praxi dlouhodobě poskytuje komplexní právní služby obchodním korporacím, kdy se zaměřuje především na právo obchodní, insolvenční právo, právo nemovitých věcí, právo daňové a správní. Mgr. Ing. Zdeněk Stanovský absolvoval magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně na fakultě Ekonomicko-správní v oboru finanční podnikání a na Právnické fakultě v oboru Právo a právní věda, přičemž v současné době se věnuje rovněž studiu postgraduálnímu v oblasti evropského obchodního práva. Mgr. Ing. Zdeněk Stanovský dále aktivně publikuje v rámci odborných právnických periodik. Mgr. Ing. Zdeněk Stanovský je členem České Advokátní komory a Jednoty českých právníků.

Významnější profesní úspěchy

 • vymohl pro své klienty plnění v řádu desítek milionů CZK v obchodních sporech;
 • komplexně smluvně zajistil výstavbu a následný převod nemovitých věcí v hodnotě desítek milionů CZK;
 • dlouhodobě poskytuje právní služby při realizaci převodů nemovitých věcí;
 • úspěšně vedl spory ve věcech zrušení rozhodčích nálezů v obchodních sporech;
 • podílel se na úspěšném vytvoření mezinárodních korporátních struktur;
 • byl lídrem týmu vedoucího úspěšnou obhajobu ve věci závažné hospodářské kriminality;
 • dlouhodobě poskytoval komplexní právní poradenství územně samosprávným celkům;
 • jakožto specialista na problematiku insolvenčního řízení zajistil ochranu práv ohrožených nezákonným zásahem správního orgánu.