Odměna

S ohledem na skutečnost, že profesionální poskytování právních služeb vyžaduje čas i kvalitní přípravu, vždy záleží na individuální dohodě s klientem v jaké věci, s jakým záměrem a nakolik urgentně klient poskytnutí právní služby žádá.

Jsme si vědomi toho, že cena právní služby může být podstatným faktorem ovlivňujícím výběr advokáta, i když stěžejní by vždy měla být důvěra ve schopnosti a odbornost advokáta. Poskytnutí právní služby „levně a rychle“ zpravidla nepřináší dosažení kýženého výsledku. Proto optimální řešení pro každého klienta spojené i s navržením ceny za právní služby nabízíme zásadně na základě úvodní konzultace a předběžné analýzy poskytnutých informací.

Odměna za právní služby se vždy odvíjí především od odborné a časové náročnosti případu, přičemž je vždy stanovena individuálně s ohledem na složitost případu a možnosti klienta.