Správní právo

Správní právo je rozsáhlou, rozmanitou a důležitou právní oblastí, ve které poskytuje naše advokátní kancelář své služby, a to jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, a dále také samosprávě a státní správě. V oblasti správního práva se zabýváme především správním řízením, otázkámi týkajícími se správního řádu a veřejnoprávními smlouvami. Dále nabízíme právní služby v problematice přestupků a jiných správních deliktů.