Trestně právní agenda

Trestní právo je stěžejní součástí veřejného práva, přičemž stanovuje, které jednání a za jakých podmínek je považováno za společensky škodlivá a jaká sankce za takovéto jednání na daný subjekt, dopadá. V oblasti trestního práva se naše advokátní kancelář zaměřuje především na vedení obhajoby konkrétních subjektů v trestních řízeních, zastupování před orgány činnými v trestním řízení, zastupování poškozených a na navrhování alternativních způsobů ukončení trestního řízení. Uvědomujeme si, že trestní řízení je zásadní situací v životě každého, kdo je tímto řízením dotčen, a tak je naprostou samozřejmostí důkladná analýza situace a maximální důraz na zájem klienta.