Finanční právo

Poskytujeme právní služby v oblasti práva daně z příjmů, daně z přidané hodnoty i ostatních daní či jiných obdobných peněžitých plnění, celního práva a rovněž zastupování v příslušných daňových, popř. správních řízeních. Poskytujeme rovněž obhajobu osob podezřelých či obviněných z hospodářské trestné činnosti v souvislosti s daněmi a jinými obdobnými peněžitými plněními, a to po předchozím prostudování příslušného spisu a individuálním právním posouzení případu.