Rodinné právo

Rodinné právo jako právní odvětví upravující osobní a majetkové vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, je velice citlivou právní oblastí, která vyžaduje vysoce individuální přístup, který Vám naše advokátní kancelář může nabídnout. V rámci rodinného práva se zabýváme především rozvody a veškerou související problematikou, tedy majetkovým vypořádáním či svěřením dítěte do péče po dobu po rozvodu, či následnou otázkou placení výživného. Dále poskytujeme právní podporu v problematice uplatňování tzv. statusových práv (určení otcovství atp.) a souvisejících vztahů mezi rodiči a dětmi. V neposlední řadě v oblasti rodinného práva nabízíme právní služby týkající se společného jmění manželů, či předmanželských smluv. V těchto otázkách, ale ne jenom v nich, dlouhodobě úzce spolupracujeme s prověřenými notářskými kancelářemi.

S oblastí rodinného práva úzce souvisí problematika dědictví, ve které se na naši advokátní kancelář rovněž můžete s důvěrou obrátit.