Veřejnoprávní korporace

Pro obce, kraje či jiné veřejnoprávní korporace poskytujeme celou škálu právních služeb týkajících se především otázek nakládání s majetkem obce, organizace obce, právních předpisů obce, veřejných zakázek či správy obce. Jsme tak schopni zajistit komplexní právní poradenství související s agendou závazkového práva, správního práva, finančního práva, sporných řízení a dalších jednotlivých právních oblastí. 

Zaměřujeme se rovněž na otázky týkající se problematiky správy veřejného majetku se zaměřením na odpovědnost představitelů veřejnoprávní korporace v rámci výkonu své funkce.

Našim dlouhodobým klientům v této oblasti nabízíme spolupráci formou paušálů za dohodnuté období, což pomáhá na straně klienta optimalizovat náklady na právní služby, které jsou tak poskytovány za zvýhodněnou cenu. Jednotlivé paušály stanovujeme přesně na míru individuálně každému klientovi na základě jeho požadavků, s ohledem na náročnost předpokládané agendy a na čas, který její řešení vyžaduje.