Občanské právo

V rámci činnosti kanceláře poskytujeme našim klientům celou škálu právních služeb, a to od agendy ochrany osobnosti a osobních údajů, přes právo duševního vlastnictví, ochrany spotřebitele jako slabší strany v závazkových vztazích, až po soupis smluv a dalších listin, vždy dle potřeby klienta.

Zastupujeme klienty i v rámci exekučního i insolvenčního řízení a to jak na straně dlužníka tak i věřitele s důrazem na efektivní uplatnění klientových práv. Poskytované právní služby vždy musí být pro klienta ekonomicky opodstatněné.

Zastupujeme klienty ve sporech před soudy, před rozhodci či v rámci mimosoudních jednáních ve věcech ochrany jejich subjektivních práv a zájmů. Poskytujeme právní poradenství v rámci volby nejvhodnějšího možného postupu, a to včetně doporučení k realizaci konkrétních úkonů s co největší eliminací rizika. Naším cílem není jen samotné poskytování právních služeb, nýbrž vždy zohledňujeme i ekonomickou stránku věci, aby byl výsledek pro klienta příznivý ve všech směrech.

V rámci práva nemovitých věcí zajišťujeme převodní smlouvy, jednání se stavebními úřady či katastrálními úřady, návrhy orgánům veřejné moci, advokátní úschovy, ověřování podpisů, jednání s bankami, poradenství v otázce daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitých věcí, poradenství ohledně financování bydlení a zajištění půjček a hypoték zástavními smlouvami či dalšími instrumenty.

Dlouhodobě spolupracujeme rovněž s realitními kancelářemi a dalšími odborníky na realitním trhu.