Obchodní právo

Obchodní závazkové právo

Našim klientům nabízíme sepsání, revizi, vyjednávání či navržení vhodné smluvní dokumentace za účelem realizování jejich záměru v oblasti obchodního práva s možností zvolení realizace mimosoudního řešení sporů v rámci rozhodčího řízení zajišťovaného společností Rozhodci ČR s.r.o., případně dalšími rozhodčími tribunály, a to jak tuzemskými, tak mezinárodními.

více »

Obchodní korporace

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby pro klienty, kteří jsou obchodními společnostmi, družstvy, spolky, nadacemi či jinými právnickými osobami, a to nejen ve formě založení a správy.

více »

Soudní spory a rozhodčí řízení

Zastupujeme klienty ve sporech před soudy, před rozhodci či v rámci mimosoudních jednání ve věcech ochrany jejich subjektivních práv a zájmů.

více »

Právo bytových družstev a SVJ

Bytovým družstvům nabízíme zpracování stanov, jejich revizi, přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích, doporučení mechanismů fungování vzhledem k nové právní úpravě stanovené novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, ...

více »

Převody nemovitých věcí

V rámci práva nemovitých věcí zajišťujeme převodní smlouvy, jednání se stavebními úřady či katastrálními úřady, návrhy orgánům veřejné moci, advokátní úschovy, ověřování podpisů, ....

více »