Právo zábavního průmyslu

V oblasti práva zábavního průmyslu zajišťujeme právní servis ve všech věcech týkajících se natáčení televizních pořadů, hraných filmů, hudby, radiového, televizního, internetového a digitálního vysílání, tištěných periodik a internetového práva, zveřejňování informací z důvodu veřejného zájmu, autorských a uměleckých licencí, vztahů s kolektivními správci, spotřebitelských soutěží, práv duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů, ochrany soukromí, reklamy a všech souvisejících záležitostí.