Pro firmy

Korporátní klientele nabízíme komplexní řešení organizace společnosti, úpravu vnitřní stratifikace, úpravu práv a povinností managementu, právní poradenství týkající se zaměstnanecké agendy, úpravu všeobecných obchodních podmínek a rovněž zastupování ve sporném řízení před soudy, správními orgány, rozhodci či v dalších řízeních vedených za účelem odstranění sporů.