Pro občany

Poskytujeme právní pomoc klientům v oblasti obecného smluvního práva, sepisujeme smlouvy a další listiny za účelem řádného ošetření právních vztahů, zastupujeme klienty v občanských sporech vedených za účelem ochrany jejich práv a ve správních řízeních vedených správními orgány v České republice, chráníme práva spotřebitelů ve sporech s podnikateli tam, kde byli spotřebitelé zkráceni na svých právech, obhajujeme klienty v případě obvinění z trestného činu, přičemž naši klienti dlouhodobě využívají naši ch zkušeností v souvislosti s převody nemovitých věcí.