Právo bytových družstev a SVJ

Bytovým družstvům nabízíme zpracování stanov, jejich revizi, přizpůsobení zákonu o obchodních korporacích, doporučení mechanismů fungování vzhledem k nové právní úpravě stanovené novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, zpracování nájemních smluv, zajištění likvidace družstva při převodu bytů do osobního vlastnictví a veškeré další úkony související s činností družstev.

Společenstvím vlastníků jednotek nabízíme efektivní řešení fungování, založení právnické osoby a její správu, stejně jako veškerou další agendu spojenou s bydlením.